10 септември 2009

09.09.099 септември 2009

Снимката не е монтаж.
Това е спомен от близкото минало.
Трафопостът е действителен. Намира се на гърба на сградата на областната администрация в Перник, където преди 20 години се помещаваше Окръжният комитет на БКП. На 9 септември 2009г. поправяха нещо в него. Вратата беше отворена и така надписът беше станал по-забележим.
За 20 години "БКП" не се е променила, макар сега да е БСП.