03 ноември 2016

Религиозен туризъм на запад от София

Църквата предлага нови маршрути за културно-исторически и и религиозен туризъм 


Нови маршрути за религиозен и културно-исторически туризъм предлага Църквата. На организирания от Стандарт и КРИБ в Перник форум "Да на българските региони" от името на работната група за подпомагане усвояването на средства по европейските програми на Българската православна Църква йеромонах Никанор, игумен на Църногорския манастир, представи една стара идея, развита като проект за религиозен туризъм още през 2012 г.