03 ноември 2016

Религиозен туризъм на запад от София

Църквата предлага нови маршрути за културно-исторически и и религиозен туризъм 


Нови маршрути за религиозен и културно-исторически туризъм предлага Църквата. На организирания от Стандарт и КРИБ в Перник форум "Да на българските региони" от името на работната група за подпомагане усвояването на средства по европейските програми на Българската православна Църква йеромонах Никанор, игумен на Църногорския манастир, представи една стара идея, развита като проект за религиозен туризъм още през 2012 г. Освен многото християнски светини и паметници област Перник и съседните региони, в това число и през границата предлагат и много исторически и природни обекти, привлекателни за туристите.

Проектът  за национален и трансграничен маршрут за културно-исторически и религиозен туризъм „Граово – Знеполе – Нишава”   на Църквата е подчинен на идеята да допринесе за устойчивото развитие на част от Югозападния район на страната, обхващащ общините Брезник, Земен и Трън, както и на Трънска, Радомирска и Софийска духовни околии на Софийска епархия чрез туристически и поклоннически посещения на местни над 14 манастира и 35 църкви и др. места и паметници на културно-историческото наследство и природни забележителности, както и чрез участие в местни църковни, фолклорни и др. културни празници и събития. Районът е в съседство със сръбските общини Димитровград и Пирот, близък в историческо, културно и етнографско отношение и представлява единно пространство, което се характеризира с особеностите на своя релеф и климат, стопански поминък и бит на населението, говорни диалекти и фолклор.

Най-многобройни и с най-вълнуваща история и настояще са паметниците, свързани с християнската религия – църкви и манастири. На територията на посочените общини се намират 50 църкви и 21 манастира (18 в България и 3 в Сърбия), от които четири са действащи, с общо 25 монаси (16 в Сърбия и 9 в България). През 1920 г. по силата на Ньойския договор от 1919 г. е прекарана нова граница между България и Сърбия и тогава на сръбска територия остават 45 български църкви и манастири с 42 духовници.

Суковски манастир
Много от запазените църкви и манастири са паметници на културата от национално значение, а още повече са паметници на културата от местно значение. Освен тези религиозни сгради, които предизвикват интереса на посетителите от близо и далеч, в района са разположени и множество археологически паметници от неолита, античността и средновековието, като например Пернишката средновековна крепост и уникалното светилище от бронзовата епоха над брезнишкото село Гърло. Т. нар. Храм-кладенец Пусто Гърло е малко известен, макар да е добре проучен и се посещава само от посветени туристи.
Храм-кладенец  Пусто Гърло от бронзовата епоха


Наред с културно-историческите забележителности, районът е богат и с природни туристически атракции: ждрелото на р.Ерма, Земенския пролом, планините на Краището, желязната вода на Бърдото край Брезник, множество язовири, както и дивечовъдния участък „Букова глава”.


За осъществяването на проекта възможно най-бързо трябва да се направи договореният ГКПП Банкя-Петачинци, за да преминава туристическият поклоннически поток към с манастирите в Сърбия през Пернишкия край. Сега много туристи и поклонници от България посещават Суковския и Погановския манастир в Сърбия, стигат и до Темския и други манастири от другата страна на границата. До тях обаче се стига през Драгоман, а не през Трън, а Погановският манастир е само на 5 км разстояние от Трънското ждрело на река Ерма.

В капиталовата програма на МЗХ би трябвало да се включи рехабилитацията на съществуващите полски и горски пътища до манастирите Билински, Реброшки, Жаблянски, Велиновски и Чепински, подсказват от Работната група на Синода.

Църногорски манастир
Полезно сътрудничество може да се осъществи и с Министерството на туризма за повече информация за обектите на поклоннически туризъм, информационни и рекламни кампании.
Не на последно място е наложително да се пусне маршрутна линия от София до Църногорския манастир и други обители в района.Още по-рационална и полезна е идеята да се разработи

дигитална карта

с дигитални маршрути за оползотворяване на уикенда и разходка до забележителности в района на Перник и близо до него. Всеки обект в тази карта може да е съпроводен с разказ за местата и обектите, до които се отива. Маршрутите могат да обединяват религиозни, исторически, културни, еко и хранителни маршрути. Картата трябва да покрива цялата област, но и да дава възможност да се преминава и в други области и територии, какъвто е примерът с манастирите в съседна Сърбия.

Ждрелото на река Ерма 

Няма коментари:

Публикуване на коментар