29 юни 2012

Отворено писмо до сайта "ЗаПерник"


Уважаеми Петър,

Разбрах, че сайтът "ЗаПерник", с който доколкото ми е известно сте свързан, както и негови читатели, са се интересували за евентуална моя принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. В работата ми като журналист винаги съм се старала да се придържам към правилото за компетентно поднасяне на истината, основана на документи. По тази причина Ви съобщавам, че всеки, който се интересува от тази тема може сам да направи проверка на електронната страница на Комисията по досиетата (Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия) - www.comdos.bg.

Необходимо е да се открие бутона "Проверени лица" и в съответните полета да се напишат трите ми имена по лична карта - Румяна Борисова Христова, датата ми на раждане, която може да се открие лесно - има я на профила ми във Фейсбук - 07.05.1957, място на раждане - Перник и институция "Регионални печатни издания" . За улеснение прилагам линк.

http://www.comdos.bg/Проверени лица


Ако "ЗаПерник" се смята за сериозна медия, то можеше да се информира в какви отношения съм била с ДС по този начин. Така и читателите на сайта, които държат да научават истината, ще могат да го направят от първоизточника - Комисията по досиетата, която ме е проверявала за принадлежност към ДС през 2010г.

Не бих искала да смятам, че за авторите на сайта и за неговата публиката по-важни от истината са измислиците на анонимни източници, инсинуациите и скалъпените скандали.

Държа да припомня, че съм имала случай да посреднича между авторите на сайта и засегната страна, която беше завела дело за клевета и в резултат на моите усилия се стигна до взаимно извънсъдебно разбирателство. Не бих искала да си търся правата за по съдебен път за оклеветяване и не бих го направила заради себе си, но тъй като сайтът системно си позволява да петни името на Перник, перничани и отделни граждани, обмислям и такава възможност. Бих го направила и заради доброто име на "Градски вестник", където работя и заради Двежение България на гражданите, с което съм ангажирана като кауза.

С най-добри чувства:

Румяна Борисова Христова с творчески псевдоним Руми Борисова
Няма коментари:

Публикуване на коментар