06 март 2014

Мината в Перник правела молове

Продоволствен магазин в Перник -1928г.
Пернишката Баба Мина  навремето още правела молове. За това се използвала кооперация. На 27 февруари се навърши  годишнина от създаването й.
От Държавен архив – Перник припомниха, че на тази дата през 1911 г. в миньорското селище била създадена кооперация „Съгласие” . Учредители станали 95 човека. Изискването за членовете на кооперацията било да са чиновници, служители и работници на Мини Перник или в държавните и общинските учреждения.
Главната стопанска дейност на кооперацията била продажбата на стоки в колониални магазини за дрехи, обувки платове и „съестни” продукти.
Архивите разказват как такъв магазин бил открит през септември 1928 г. в ново минно помещение. Продоволственият обект бил предназначен за работния персонал на Мината , който пазарувал в едновремешния мол на най-умерени цени почти всичко необходимо за домашни нужди – хранителни стоки, посуда, платове, обувки и др.
От Мини Перник по онова време обобщават, че с тази си социална политика, насочена към подобряване на условията на живота предприятието „вече не страда от липса на работна ръка или масови напущания на работа”. Напротив, винаги имало повече кандидати за работа, отколкото били нужни и това давало възможност Управлението да прави по-добър подбор на персонала.
Така кооперацията „Съгласие” решила важен въпрос за Мината и чрез своите магазини. Назад в годините останало времето, когато за миньори се наемали работници от Румъния и Банат, а се случвало даже с телеграми да бъдат молени околийски началници да вербуват и пращат в Перник миньори.
След комунистическия преврат на 9 септември 1944 г.  кооперация "Съгласие" престанала да съществува. на 3 март 1947г. кооперацията се слива с други две - "Ведома" и "Напред", а на 1 юли 1947 г. към тях се присъединява и кооперация "Струма". Така се образува нова Народна потребителна кооперация НАРКООП-Перник. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар