11 април 2008

Книжовният език в залог за матурите

Книжовният български език ще остане в Закона за народната просвета, но само ако това не застрашава възстановяването и провеждането на матури. Условието е на просветния министър Даниел Вълчев, който преди всичко е юрист.

Няма коментари:

Публикуване на коментар