01 август 2012

"Усети ли?" вместо добр`утро


За пореден път земята под Перник се разтресе и най-честият въпрос сред перничани вместо добр`утро беше „Усети ли?”. Един спал като люлян, друг се събудил от труса, а трети си мислел че сънува кошмар. Такова е ежедневието на Перник след 22 май, когато Земята здраво ни разклати.

Пострадаха сериозно сградите, макар да не рухнаха.

Пострадаха и душите на хората, макар това пък никак да не се вижда.

Вижда се обаче, че не сме станали по-добри и никак не сме се научили на покаяние.

Всеки пък като друсне Земята се сещам за старозаветнния пророк Йона, който спасил градът Ниневия и ниневийците от Божия гняв.

Пророк Йона живял около 800 години преди Рождество Христово. Името му означава "гълъб" и в източноправославния църковен календар паметта му се тачи всяка година на 22-ри септември.

В онова време жителите на големия град Ниневия прогневили Бога със своя беззаконен и разпуснат живот. Бог заповядал на Йона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Йона се уплашил, защото знаел, че ниневийците са свирепи хора и решил да се скрие от Божията заръка. Качил се на един кораб и тръгнал в друга посока. През нощта се разразила страшна буря, която не спряла въпреки пламенните молитви на всички на борда. Моряците хвърлили Йона зад борда, но Бог го спасил като сторил така, че пророкът попаднал в утробата на кит за три дни и три нощи.

Господ отново му поръчал да не се отклонява и да отиде в Ниневия, където да проповядва на хората да се покаят заради греховете си и да възвести волята на Господ.

Като пристигнал там, тръгнал из улиците и гръмогласно говорел на жителите, че след четиридесет дни Ниневия ще бъде разрушена, ако те не се покаят.

1. И биде слово Господне към Иона втори път:

2. "стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах".

3. Стана Иона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход.

4. И почна Иона да ходи по града, колкото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: "още четирийсет дена - и Ниневия ще бъде разрушена!"

5. И повярваха ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо.

6. Тая дума дойде до царя на Ниневия, - и той стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел,

7. като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му, "щото ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият;

8. човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си.

9. Кой знае, може би, още Бог ще се умилостиви и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и не ще загинем".

10. И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати. (Йона 3-1:10)

В дните преди земетресението с епицентър около Перник на 22 май много хора бяха видели една странна жена. Мнозина я бяха чули да приканва към признаване на греховете и покаяние. Обявиха я за психчен случай.

По всяко време на деня, всеки ден поздравявам с "Добро утро" вместо с "Добър ден", с надежда да се събудим.

Къде ли е сега пропокът Йона или неговия съвременник? Ще усетим ли!

Няма коментари:

Публикуване на коментар