10 май 2009

Децата имат нужда от духовни компетенции


Децата имат имат нужда от духовни компетенции, както от храна и от любов.По времето на управлението на Маргърет Тачър във Великобритания, под натиска на еправителствени организации от различен характер, са формулирани 7 възпитателни ценности, които са възложени на държавните училища.
Образователни системи в някои европейски страни, в Испания, например, са подчинени на обща възпитателна доктрина и всичките учебни предмети са подчинени на единни възпитателни цели. Студенти по педагогика и психология в различни университети по света полагат изпити за постигане на духовни стандарти във възпитанието на подрастващите. Списъкът с подобни примери може да бъде продължен, но едва ли се налага. Не е е ли тревожно, че в последните години у нас в училище се говори за учебен процес и вече не става дума, че в училището се извършва и възпитателна работа. Разгорелите се спорове около най-сетне завършения нов закон за образованието тръгнаха по дребни плоскости. Като най-голямо негово преимущество се отчита затягането на дисциплината и правото на учителите да гонят по-буйните деца от час. Но нито дума за духовни компетeнции на децата. Колко време трябва да мине след комунистическото възпитание, за да заговорим и да предприемем повече за очовечаването на подрастващите!?Няма коментари:

Публикуване на коментар