22 ноември 2012

Пернишките миньори помогнали след Чирпанското земетресение


Пернишките миньори помогнали на пострадалите от Чирпанското земетресение през 1928 година с по една надница от всеки работник и служител. Този напълно неизвестен факт беше осветлен благодарение на запазена заповед на тогавашния директор на Мини Перник инж. Георги Коняров. Документът се пази в Заповедна книга от 1928 година, предадена на съхранение в Държавен архив -Перник (ф.148К оп.1 ас. 60л. 92-93 стр.) На него съвсем случайно попада експертът Румяна Рангелова. Впечатлена от написаното в чиновническа заповед тя сподели документа с Градски вестник.

Ето какво пише в Заповед № 191 от 23 април 1928 на главния директор на мините:

" Хубавото ни отечество отново е изложено на тежко изпитание.

Разрушително земетресение в Чирпанско, Пловдивско, Борисовградско и пр. лиши хиляди български семейства от подслон. Създаденото с плодовете на дългогодишен упорит труд от нашите братя - тракийци в миг е обърнато в развалини.

Неописуемото бедствие не можеше да не покърти всяко българско сърце. Това нещастие, сполетяло една голяма част от народа, се почувства като всенародно. В тежките минути на страдание всеки българин бърза да принесе своята дан за облекчаване на болките на пострадалите.

Нещастната съдба на тракийци не можеше да не намери дълбок отзвук в сърцата на служителите - работници и чиновници на мините. Аз с радост изслушах трогателното желание на всички да се притечем и ние на помощ и отзовавайки се на общото желание на всички, заповядвам:Да се одържи по една пълна надница с премията на всички служители - работници и чиновници на мините за текущия месец април и сумата се даде на разположение на Министерството на Вътрешните Работи и Народното Здраве, като първа помощ за пострадалите от земетресението.

Нашата лепта е скромна, но тя е дадена от сърце.

Изказвам на всички Ви искрената си благодарност за проявеното единодушие.
Мини Перник

Главен Директор на мините, Инженер (подпис - не се чете)По това време Мини Перник са държавно предприятие, но автономно по своето управление. След войните те престават да са в тежест на държавния бюджет и се преустройват по европейски модел като акционерно дружество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар