06 август 2008

Бенефициент или бенефициер?

Думата бенефициент вече се ползва с широка популярност и се се употрябва в терминологията, свързана с европейските пари на поразия. Тя е неизменна част от заимстваната от брюкселската бюрокрация терминология. Смисълът, който се влага в нея е на облагодетелствувано лице или получаващ изгода от нещо.
Езиковеди обаче се опитаха да предизвикат спор дали трябва да се казва бенефициент или бенефициер. Доводите на специалистите безспорно са важни, но наскоро къде на шега, къде насериозно бяха лансирани и аргументи по аналогия. Бенефициер звучи като офицер и това е доста строго. Бенефициент пък е като клиент, пациент, коефициент. И това било някак си по приемливо.
В българския език има много съществителни, които по произход са сегашно деятелно причастие от латински глагол – студент, асистент, аспирант, конкурент, дисертант, оферент, депонент, регент, дисидент и много други.
В нашия слечай обаче най-добра аналогия е бенефициент-президент - не смятате ли?

1 коментар:

  1. Спорът относно бенефициент или бенефициер е безсмислен,защото това не са думи синоними,както много им се иска на някой псевдокултурни хора.
    Приликата между тези термини е същата както между продавач и купувач,т.е. такава няма.
    Бенефициент е лицето предоставящо правото или благото за ползване (в най-общ смисъл) на друго лице,което се нарича бенефициер.
    Бенефициер,в най-общ смисъл,означава ползвател.

    ОтговорИзтриване