18 август 2008

Не й върви на магистрала "Люлин"

Не й върви на магистрала "Люлин". Не й върви на магистралата, не се знае кога ще вървят коли по този толкова важен път. Първо години наред се точиха процедурите с проектите - "сини", "кафяви"- пембени , в това число и в съда. С ега й спряха парите.
С около месец закъснение българската общественост разбра за тези спрени пари за магистрала "Люлин" от официално съобщение на сайта на Министерството на финансите. Писмото от директора на генералната дирекция "Регионална политика" на ЕК Дирк Анер от 22 юли и неговият текст не бяха голяма изненада. За тях вече беше ставало дума в Народното събрание. Тогава обаче финансовият министър Орешарски и вицепремиерката Плугчиева отрекоха категорично да има проблем. Както категорично се отрича, че проблем с плащанията за магистралата има още от началото на годината.
Добре известно е и че общият бюджет на проекта е на стойност 148.450 млн. EUR, като 111 млн. EUR от тях са безвъзмездна помощ от програма ИСПА, а другите средства са от националния бюджет. Примняме това защото финансовият министър Орешарски коментира опасността за средствата по оперативните програми "Транспорт" и "Регионално развитие" с думите: Ние можехме да правим разходи още в началото на 2007 г. Само че за да се възстановят под формата на междинни или окончателни плащания, трябва да имаме одобрена от Брюксел оценка на съответствието. Коментарите са излишни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар