24 февруари 2009

80 000 евро от проект по ФАР възстановява Община Перник

Изпращат разработка за Свободна икономическа зона в зоната на здрача
80 000 евро (156 189,97 лв.) ще възстановява за две години община Перник заради нередности в реализиран проект. На предстоящата в четвъртък (26.02.2009)сесия общинските съветници ще дадат мнение за приемането на погасителен план, предложен от Кмета. Парите са заради проект BG 2004/016-785.01.01.01-08 - "Успешен модел за икономическо трансгранично сътрудничество по грантова схема за изграждане на местния капацитет България – Сърбия и Черна гора 2004 на програма ФАР ("Добросъседство"). Разработката е в партньорство със сръбската община Пирот, като община Перник е била водеща организация. Целта е била извършването на предварителни проучвания за създаване на свободна икономическа зона в Перник.
По темата за проваления проект се заговори в края на май миналата година. В отсъствието на кмета на общината Росица Янакиева, нейният тогавашен заместник Боян Боянов, по-късно освободен от длъжност с цел подобряване на работната среда и недопускане уронване престижа на общината, оповести пред медиите, че има опасност община Перник да влезе в черния списък на ЕС заради провален проект.
Съобщено беше, че Управляващият орган, а впоследствие и представители на Европейската комисия са посетили Перник на 4 май 2008г. и са изразили категорично становище, "че е налице неизпълнение на сключения договор и е необходимо да се възстановят получените от ЕС средства". Цитирано беше и писмо от МРРБ, според което: "Замислен мащабно, този проект не е изпълнен в своя предварително заявен обем. Няма ясно очертани изводи от предварителните проучвания за създаване на свободна икономическа зона в Перник. Не са посочени предимствата и недостатъците на избрания за това терен, както и дали има други алтернативи. Има грешни изчисления и сметки и основната цел на проекта не е изпълнена". (Коментираше се терен в кметство Бела вода.)
При огласяването на проблема тогавашният зам.кмет Боянов обвини за неизпълнението на дейностите предишното ръководството на общината, бившия кмет Антоанета Георгиева, както и фирмата "Юнайт консулт", наета като изпълнител.
Тогава от дружеството определиха изявленията на Боянов като шокиращи. Обяснено беше, че целта на проекта е била да опише възможните модели за изграждане на свободна икономическа зона и на специфичните нужди на региона, както и да се локализират терени. заявено беше, че това е постигнато и единственото неизпълнение е свързано с разработването на документация за изграждане на бъдещата зона, но предвидените за това средства не са изхарчени. Според съдружника във фирмата Иванина Сярова всеки етап от проекта е бил проверяван от експерти на изпълнителната агенция по ФАР, които са одобрявали дейностите. Няма как да се връщат 80 хил. евро, а най-много 3 хил. евро, заради по-големи авансови плащания, е казала тогава Сярова. Тя обвини Боянов, че съзнателно проваля проекта, за да бъдат привлечени други консултанти по негов личен избор.
По същото време - на 16 май 2008г. медиите в Перник съобщават, че Общините Пирот и Перник ще работят съвместно по трансграничен проект "Устойчив модел за икономическо развитие"(?). В Перник гостува официална делегация от Пирот. В проведен разговор със зам. кмета на Перник Боян Боянов, стана ясно, че е получено финансиране на съвместно разработения трансграничен проект "Устойчив модел за икономическо развитие". Уточнени са съвместните дейности и графика за изпълнението им.(?)
По това време в интернет форумите се появява анонимен коментар, който предаваме с известни съкращения като спестяваме обидните кваликации: "Аз съм запозната със случая ... Става въпрос за реализиран проект, който обаче, не може да се отрече е управляван калпаво и некадърно под надзора и с основна вина на консултантската къща подвела общинското ръководство. Въпросните индивиди от същата фирма са проявявали некомпетентност и некадърност и при други проекти в страната, и като резултат Перник не е единствения ощетен град в този аспект. Като резултат от некадърното управление на проекта, той е обявен за такъв без устойчивост и съответно раходваните средства не са признати от органа, пред който трябва да бъдат отчетени и защитени - съответно - Министерството на регионалното развитие... в момента лицето Боян Боянов - зам. кмет на община Перник ... извършва абсолютно незаконни действия като се разпорежда еднолично с закупената техника и оборудване по проекта- той раздава всичко, което е в наличност на приближени на него фирми и частни лица без никаква отчетност и после ... смее да коментира връщането на средствата по медиите. Лицето Боянов извършва престъпления по длъжност и в момента, а повече от половината от дължимата от общината сума и източена чрез него под формата на техника, оборудване и логистика."
Дали това е вярно и дали е проверявано не се знае, но твърдението е факт, а анонимността на автора е обяснима.
Проектът BG 2004/016-785.01.01.01-08 се споменава и в Доклад за резултатите от извършен одит на Грантова схема за изграждане на местния капацитет България – Сърбия и Черна гора 2004" в Изпълнителна агенция ФАР към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. При извършената проверка на договор BG 2004/016-785.01.01.01-08 с бенефициент община Перник е установено, че по проекта е предвидено за нуждите на му да бъде осигурен офис от община Перник. В същото време по бюджета са одобрени като допустими разходи за местен офис при условие, че същият ще бъде предоставен от бенефициента по проекта – община Перник. Освен това са установени несъответствия между апликационната форма и бюджета на проектите. На министъра на регионалното развитие и благоустройството е препоръчано при одобряването на разходите по проекти да се взема предвид изискването за наличие на обосновка за извършване на определен вид разходи /оборудване, местен офис/, необходими за изпълнението на проекта и да се предприемат действия за отстраняване на допуснатите несъответствия по проекти BG 2004/016-785.01.01.01-08 и BG 2004/016-785.01.01.01-15.
От министерството на Финансите са категорични, че тези близо 80 хиляди евро трябва да бъдат възстановени от община Перник по силата на ПМС 119/2008г. Вероятно няма механизъм това да бъде променено. В становището на Постоянната комисия по бюджет и финанси към ОбС се предлага да бъде възложено на общината да предприеме всички необходими действия, включително и по съдебен ред за възстановяване на сумите по въпросния проект, каквото и да значи това. Дали има модел за свободна икономическа зона в Перник, разработен по този проект не можем да кажем. Навремето се говореше как ще бъде направено тържище пълно с български и сръбски стоки, но толкова. Факт е само, че за 2009 и 2010г. община Перник ще получи 156 хил. лв. по-малко от централния бюджет в частта на целева субсидия за капиталови разходи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар