01 март 2009

Неделя на Всеопрощението


Аз ти прощавам, прости ми и ти!
40 дни преди Възкресение Христово православните християни честват Неделя на Всеопрощението (Сирни заговезни). Навлизайки в най-дългия 40-дневен пост, символично свързан с много събития от живота на Христос, хората се пречистват като се покайват и си прощават. Прощават си, както Спасителят прости на хората, поемайки греховете им. Прощават си, защото Христос е казал: “… ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец;” (Мат. 6:14).
В този ден на вечерната служба висшето духовенство и свещениците искат прошка от народа, давайки му прошката си. Останала е традицията и всички хора да си дават взаимно опрощение за извършените умишлени или неволни грехове, да потърсят помирение с тате и мама, с децата, приятелите и враговете.
Прощаването е началото на по-разумен, по-смислен и съзидателен живот.
В църквата вярващите се обръщат с молитва към Бога да им прости прегрешенията, да ги пази от духа на безделие, униние, властолюбие и празнословие.
Прошката се дава и се иска с дълбочината на сърцето и душата.
Даването на прошка подсказва, че сме духовно живи, примирени с Бога и неговите заповеди. И че трябва да живеем живота си в едно с Христа. Примирението с Бога минава през съвестта, през собственото ти аз и те прави личност.
Православното съдържание на покаянието означава да се чувстваме виновни постоянно и във всичко. Необходимо е да осъзнаем кога и в какво сме се провинили пред Бога, пред неговите заповеди и поучения и по този начин сме станали престъпници спрямо неговите заповеди. Молитвите ни не могат да бъдат чути, ако не измолим прошка за греховете си от Бог, ако не отидем при ближните си с цвете, поклон и целувайки ръка, да поискаме прошката им.
Аз ти прощавам, прости ми и ти!

Няма коментари:

Публикуване на коментар