01 септември 2008

Новата църковна година отново започва без вероучение в българското училище

На 1 септември се отбелязва началото на новата църковна година. Когато се ражда Христос годината е започвала на различна дата от нашата година. Но Църквата осмисля времето по свой начин, затова е решено църковната година да започва така както това е ставало във времето на Римската империя. Църквата превръща всеки ден в празник, превръща цялата година в празнична година, посветена на Господ.
Този ден е за размисъл и за преоценка какво сме направили и какво трябва да правим, каза в своята неделна проповед свещенникът в храма, който посещавам. Отецът говореше с горчивина, защото тъкмо в неделния брой на един от най-масовите ежедневници прочел за състезание в НДК по познаване на Корана от мюсулмански деца, които са учили своята свещенна книга в училище.
Думата е за това кога църковната година ще започне с изучаване на православното християнство в българското училище, защото в конституцията пише, че това е традиционното вероизповедание у нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар