05 септември 2008

И врабчетата емигрират от Перник

Вредната градска среда гони дивите гълъби и врабцитe,
опасна е и за хората
Дивите и полудивите гълъби почти са изчезнали. Застрашително е намалял броят на врабчетата. Почти не се срещат и сивите и черните гарги, които иначе от най-разпространените градски птици и си харесват за своите гнезда дори билбордовете, когато са привлечени от многото остатъци развалена храна по кофите за боклук. Това установили любители орнитолози, които са наблюдавали централната градска част на Перник и разширения център. Вече е рядкост нощем и рано сутрин да се чуе птича песен през открехнатите прозорци. Изчезването на врабчетата е тревожно, не само защото изчезването на всеки вид е лош знак, но и защото става дума за птички, които живеят с хората и ако околната среда е опасна за тях, същото може да стане валидно и за самите хора.
Орнитолозите твърдят, че причина за изчезването на птиците е неразумната човешка дейност, която води до увреждане на градската среда.
Монтираните на покрива на Минната дирекция шипове, за да не кацат по стряхата, са прогонили част от сивите гълъби.
Врабчетата намаляват пропорционално с увеличаване на популацията на градските котки, които са на път да имат количествено надмощие над бездомните кучета. Установено е още, че градските птици намаляват заради намаляването на насекомите. Те от своя страна изчезват заради нарастващото използване на пестициди и хербициди. Хората унищожават част от вредните инсекти, но от препаратите загиват и добрите буболечки.
Бензиновите пари също унищожавали врабчетата. Според учени изгорелите газове от автомобилите умъртвявали голяма част от насекомите, нужни за малките птички. За разлика от гарваните и свраките, врабчетата са по-деликатни създания и не могат да се борят с другите видове, както и не могат да издържат на силно замърсения въздух.
Колкото повече видове птици има около нас, това показва че средата, в която живеем е добра, казват експертите. Във Великобритания броят на градските чучулиги официално се използвал в статистическата оценка за условията на живот на човека – наред с броя на болниците, размера на заплатите и възрастта, до която живеят хората. Колкото повече видове птици има около нас, това показва че средата, в която живеем е добра, категорични са експертите.
От Перник мигрираха много качествени хора. Незабелязано са започнали да изчезват и птичките. Не става дума само за жизнена среда, а за още нещо …

Няма коментари:

Публикуване на коментар