07 декември 2008

WWW...

Момченце от провинцията пита братовчед си, който е компютърен спец:
- Какво е това www?
- При вас му казват "въй, въй, въй".
***
Старци в трънско слушат от телевизора някой да казва адрес в интернет:
- Дабал ю, дабал ю, дабал ю ...
Дядото пита:
- Що е това?
Бабата, по-компетентна, отговаря:
- Давал ю, давал ю,давал ю - па спрел да вой дава.

(давал й, давал й, давал й - и спрял да й дава. В най-широкия смисъл на думата.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар