25 декември 2008

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

Синът Божий Иисус Христос се роди на земята, за да снеме от нас проклятието и да ни избави от греха с великата Божия любов.И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше: слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! (Лука 2:13-14)

И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно; ( Мат. 18:2-3)

ТИХАТА БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА ДА ОЗАРЯВА ВСЕКИ ТВОЙ ДЕН!


Няма коментари:

Публикуване на коментар