09 септември 2013

Нови тролеи за Перник от ЕЛЕНА

С екологичен градски транспорт може да се уреди Перник чрез европейския финансов механизъм ЕЛЕНА. Инициативата на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за безвъзмездно финансиране на местни и регионални власти при изготвянето на инвестиционни програми за енергийна ефективност и ВЕИ отправи покана към общината да представи окончателен вариант на апликационната форма за крупен проект, по който се работи от няколко години.

Евро звеното и консултанти успяха да отговорят на високите изисквания и представиха всички необходими документи, преди да се стигне до поканата за одобряване на исканата техническа
помощ за разработване на технически проекти в детайли. Основните очаквания са за обновяване и модернизиране на градския транспорт. Идеята е напълно да се обнови екологичния транспорт чрез общинските фирми "Тролейбусен транспорт" и "ЕкоТрол-Перник", а фирмите от създадения наскоро клъстър да се сдобият с нови автобуси.

Одобрени са и идеите за енергийна ефективност и инвестиции във възобновяема енергия в обществени сгради, както и въвеждане на "умно улично осветление".
В началото на разработването на проекта имаше намерения за монтиране и на когенерации, които щяха данаправят общината енергийно независима, но за сега въвеждането на системи за децентрализирано комбинирано производство на топлинна и електро енергия не одобрено. Според кмета на Перник Росица Янакиева причината била липса на достатъчно ясни евродирективи и на национално законодателство в тази област. Очакваната техническа помощ за разработване на проектите е в размер на 4 милиона евро.

Няма коментари:

Публикуване на коментар