06 февруари 2012

Набъркаха Църквата в измислен скандал заради Мирослава„Храм отказа опело на Мирослава”. Такова заглавие е заляло интернет пространството след като местен сайт съобщи: „Опелото на Мирослава в Мошино, в „Св. Иван Рилски” влизали само живи”.

„ Причината е, че храма „Св. Иван Рилски” отказал да го направи. Казаха ни, че в черквата влизат само живи хора. Затова се наложи опелото да е в Мошино”, поясни сестрата на убитото момиче Елеонора.” , е уточнено в новината.

Преиначаването на истината си остава за сметка на тези, които са го направили. Майката на убитото момиче наистина е ходила в храма, за да провери за опелото и се е срещнала с единия от свещениците. Двамата добре знаят какво точно са разговаряли и дали написаното е истина. В скръбта си по загубата на дъщеря си жената е пожелала да покани определен свещеник от друга енория, на което никой не е възразил. почернената майка сама е преценила къде да бъде опелото.

Факт е, че централната градска черква е малка и в нея не биха се побрали хората, които са били поканени да изпратят Мирослава по последния й път. Освен това, обичайна практика в Перник е опелото за изпращане на покойниците да се извършва от свещенослужителите в специалния Дом на покойника на гробищния парк.

Коректно е да се отбележи, че по време на първата богослужба веднага след намирането на тялото на убитото момиче, името му беше споменато в молитвите за упокой на душата му, а в проповедното си слово от. Борис Котев прикани към спокойствие и изрази надежда истината да бъде разкрита.

Тъкмо истината е преиначена в твърдението, че храм е отказал опело, ако не за друго, то поне защото не храмът, а свещеникът служи.

Не за първи път в Перник се преразказват събития, свързани с храма от хора, които не стъпват там и това идва да докаже, че се нуждаем от повече православна просвета всички като общество, в това число и журналистите. Нуждаем се от благонравие и християнско смирение, от съобразяване и със закона Божи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар