19 октомври 2012

Антоанета Георгиева - снимки


"Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие; ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта..." (Прем. 2:23-24).21.11.2006


21.11.2006


19.10.2006
19.10.2005Виенски бал 2005г.


19.10.2006г.


04.12.2006г.


19.10.2005г.


19.10.2005г.


19.10.2005г.


23.10.2005г.


23.10.2005г.


27.12.2005г.


27.12.2005г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар