27 октомври 2012

Архивна карта пази спомена за старите пернишки родове.Архивна карта пази спомена за старите пернишки родове.Документът е направен от краеведа Константин Благоев и се пази в Държавен архив-Перник

Едва ли има човек, който да не е любопитен да узнае какви са били неговите предци, откъде е дошъл родът му, къде са корените му. Само преди 83 години Перник е бил едно малко село и хората са се знаели един друг, а родовата им история се е предавала от бащи на деца, от дядовци на внуци.

В своята най-нова история Перник е претърпял много бурно развитие и превратности и старите родове са се размесели с пришълци от цяла Българи, дошли в този край заради Мината в началото на 20 век и заради ДМЗ „Ленин” (днешната „Стомана”) и ЗТМ „Червена могила” - в средата му.


Родовата памет на старите пернишки родове обаче се е запазила. Един уникален документ за това е карта на пернишките родове, подарена на Държавен архив - Перник от краеведа Костадин Благоев и съхранена с номер ЧП139.


Картата е съставена под негово ръководство, благодарение на дългогодишната му изследователска и събирателска дейност . На нея са възстановени местоположенията на старите пернишки родове към 1916-1917 година, обясниха експертите от пернишкия Архив.

На картата има и таблица с имената на родовете, както и топографски знаци. Изработена е през 1982г. Като съставител е
посочен Георги Белев. А е начертана от Валентина Дангова и Стефан Стоянов.

По махали, квартали и местности са означени пернишките родове с техните домове и имоти. Така на картата може да се различат Чаршията и Бузовата воденица, Варош, Трърди ливади, Клепало и да се прочетат старите родове Белеви, Попчеви, Бузови, Балканджийски, Зарини, Чолеви, Пурякови, Байкушеви, Пушеви, Прогонски и много, много други.

Експертите от Архива свидетелствуват, че много възрастни перничани са идвали и са гледали картата. Те потвърждавали, че всичко е отразено много точно.
През последната година в архива са идвали много деца с техните учители. Те също се впечатлявали от старите снимки и от родовата карта и благодарение на проектите по програмата „Успех” в техните училища, интересът към родовата памет се повишил.


„Виновникът” за картата Костадин Благоев е добре познато име на краевед в Перник. Той се заема с проучвателна дейност едва след пенсионирането си от Мини Перник, където бил зам. директор от 1956 до 1971 година. Пернишките родове заемат по-голямата част от неговата проучвателска дейност и освен картата, благодарение на неговия труд в архива се пазят разработени схеми на и родови истории на много пернишки фамилии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар