07 март 2012

Перник иска да стане град още през 1917

Перник прави опит да стане град още през 1917 година. Неофициален документ за това се пази в Териториалния държавен архив - Перник. Той е предоставен от доктора по история Ташо Ив. Ташев през 1999г. и представлява препис от протокол №13 на Пернишкия общински съвет от 18 декември 1917 г. Преди 10 години историкът Ташев се е обърнал с писмо към редакция в Перник, в което обяснява, че работейки по друга тема в столичен архив попаднал на въпросния документ. Любезно го предоставя за публикация, като предполага, че той вече е известен на обществеността. Оказва се обаче, че до ден днешен този факт е слабо известен. Всъщност от протокола става ясно, че по покана на кмета на 18 декември 1917 г. се събира селският съвет и решава\"да помоли господина Софийския окръжен управител да ходатайства пред господина министъра на вътрешните работи и народното здраве за внасяне на настоящото решение на Съвета в Народното събрание за узаконяване и преобръщане на Пернишката селска община в градска ...\"На сесията са присъствали зам.кмет Пене Матов и членове Григор Ненков, Павел Мартинов, Ангел Танев, Велин Цветков, Трайко Младенов, Владо Павлов и Христо Ненков. Отсъствали са трима от членовете на Съвета, защото били в армията и един по уважителни причини. От протокола се разбира, че по това време общината е съставена от селата Перник, Калкас, Църнел, Богданов дол и домакинствата при държавна мина „Перник\", състоящи се от 8 000 домакинства - къщи с население до 10 000 души. Става ясно още, че общинските приходи по бюджета са достигнали до 120 000 лв. решението за искане на ходотайството на Софийския окръжен управител е взето въз основа на доклад и на броя на населението и доходите, постъпили на приход в общинската каса по бюджета за 1917г. , както и предвидените доходи в бюджета за 1918г.

26-Юни-2009

Няма коментари:

Публикуване на коментар