08 март 2012

Молебенът е молитва по сърце, а не мероприятие


Беди споходиха Перник през последните месеци. Двама млади човека напуснаха този свят в резултат на насилствена смърт. Скръбни са близките им. Скръбен е целият град. И както обичайно ни се случва в мигове на скръб, се сетихме да се обърнем към Бога. В понеделник в града ще има молебен.

Но къде сме в неделните дни и защо ни няма за обща молитва в храма? А когато намерим пътеката към Дома молитвен на Бога, знаем ли защо сме там и какво правим?

Защо местната власт и учителите на тези деца се сещат за молитвата като за мероприятие, а не помислиха, че децата имат нужда от познание за Бога и повече от 20 години упорито не се прави нищо, за да се учи в училище Закон Божи и добротворство.

Сега в призив на учители от училища в Перник четем: „Нека се обърнем към светеца Рилски и да измолим прошка за сторено, речено и помислено, за да ни върне отново светлината в душите и хармонията в домовете ни.” В православното ни невежество няма как да се знае, че можем да молим св. Йоан Рилски за неговото застъпничество пред Бога. А Господ ни учи на смирение и дълготърпение и иска от нас искрено покаяние, а не показни мероприятия за един ден.

Частица от мощите на Св. Йоан Рилски е в пернишкия храм и пред нея можем да се покланяме постоянно и молитвено да се обърнем към светията за спасението на душите наши. Колко учители заведоха децата си в храма? Колко са истинските християнски семейства, които учат децата си на благонравие и живот по Божия закон.

Св. Йоан всеки ден ни учи и призовава повече от всякога да обичаме Бога и човека, да почитаме светата вяра и да я пазим чиста, да отхвърлим всичко земно и преходно и да се облечем във всеоръжието на правдата, да бъдем добри един към други и да изпълним златното правило на нравствеността - това, което искате да правят вам човеците, и вие правете на тях същото.

Свети Йоан ни учи на смирение, което е изява на сила и преодоляване на всяка вражда, злоба и ненавист, в искрено почитане на всеки и зачитане на неговото звание, чест и човешко достойнство.

Злините, които ни сполетяват и премеждията, които ни праща Господ, са знак да отворим сърцата си за това познание преди да ни сполетят бедите, защото Господ е Човеколюбец.

Няма коментари:

Публикуване на коментар