07 март 2012

Най-старият християнски храм на Перник оставен на опустение


Най-старият християнски храм на Перник е оставен на опустение. Пътят към църквата от раннохристиянската епоха е обрасъл и забравен. Само добре запознат с обекта човек може да го открие, въпреки, че е на лесно достъпно място.

Всъщност става дума за „тройна" църква. Тя се намира на поляната в североизточното подножие на хълма „Кракра", където тези дни се провежда втора младежка лятна археологическа експедиция.

Проучвания на крепостта „Кракра" продължават повече от 30 години, но култовият обект, за който става дума, беше открит едва през 2004г.

Разкопките започнаха през пролетта, но археолозите не бързаха да коментират какво търсят. Обяснението беше страх от иманярски набези. Знаеше се само, че се разкрива т. нар. Параклис в местността „Св. Спас", към който от доста време е имало интерес.

След направени сондажи работата започва под ръководството на археолога от регионалния исторически музей Василка Паунова. Това, което се открива в крайна сметка е голяма изненада.

В процеса на работа под земните пластове се показват три църкви, разположени една върху друга. И това са не само религиозни паметници, но символи на съдбата на древния Перник.

Според специалистите първата църква е била построена по времето на Юстиниан І (527-565г.) и е просъществувала до осемдесетте години на VІ век. Предполага се, че при нашествията на славяни и авари е била опожарена и разрушена почти до основи.

По-късно - през ХХІІ век, в очертанията на древния храм е въздигната по-малка църква, която също не е просъществувала във времето. Според народни предания в края на ХІХ век върху заличените от годините два храма е построена малка църква, по-скоро параклис, за религиозните потребности на хората от „Варош". Оттогава вероятно е името на местността - "Св. Спас".

От историческа гледна точка особено интересен е фактът, че в раннохристиянската епоха извън пределите на крепостта е имало внушителна църква. Откритото по време на разкопките свидетелства, че като градеж тя е била солидна, стабилна и впечатляваща, направена от жълт камък и червени тухли за декорация. Намерени са и фрагменти от стенописи, което говори, че най-вероятно е била изписана.


На обекта бяха разкрити и над 100 гроба, но според специалистите съществуващият от около ХІІ век некропол е много по-голям от намереното.В края на 2004г. археолозите споделиха публично резултатите от разкопките, а в последствие бяха написани и няколко статии.


В началото на ноември 2004г откритите в некропола човешки останки бяха положени в общ гроб и почетени според християнския обичай. (Приложените черно-бели снимки са от 1 ноември 2004г.)В последствие опитите да се осигурят средства за продължаване на разкопките останаха без резултат.

Не беше реализирана и идеята обектът да се покрие с навес, каквато практика има(виж последната снимка от разкопки на среднохристиянски храм в Охрид).

Консервацията стана чрез затрупване на разкопаното с пясък.

През последните години непрекъснато се говори за превръщане на Средновековната крепост Перник, наричана от години крепостта „Кракра" в туристическа атракцюия. „Тройната" църква в подножието на хълма би могла да бъде част от този "продукт" и то още сега.
Все още личат плочите от пътя, който е свързвал калето с величествения храм извън него в ранните християнски векове. За жалост обаче сякаш плочи са затиснали пътят на нашите сърца към Бога. В търсене на материалното, в изследване на материалната култура, сме пренебрегнали духовното и така сами отблъскваме Божията благодат. А тя се заслужава в почитание и вяра, с връщане към изконните ни християнски корени, които в годините на войнстващ атеизъм силно залиняха - дотолкова, че да оставим на опустение най-старата християнска светиня на Перник.

04-Август-2009

Няма коментари:

Публикуване на коментар