07 март 2012

Факти и събития от историята на Перник

VII - XI в. - Перник е икономически, военен и културен център в югозападните български земи. Селището Перник се присъединява към Първата българска държава след договора от 816 г. Славата му е свързана най-вече с болярина Кракра Пернишки, оказал решителна съпротива на ромеите в нач. на XI в. Името на селището Перник е споменато в съставено въз основа на устни предания житие на св. Йоан Рилски като „камменно място близо до реката Струма\", където той прекарал известно време на младини.
Края на XII в. крепостта е разрушена, но селището продължава да съществува. Значението му намалява и неговият блясък не достига степента на Средновековието.Византийски ръкопис, съхраняван във Ватиканската библиотека, цитира неизвестен автор, според когото: „Когато в Перник се копае земята, намират се камъни, които бидейки нагрети от слънцето (се запалват) и се превръщат в горящи въглени. (Те дават толкова силна топлина), щото може да се вари месо и други неща, когато върху тях се поставят глинени гърнета\" /по проф. Иван Дуйчев/

1891 г. - Приет е законът за мините и е открит първият рудник на \"Държавна мина Перник\" в местността Кулата. Около него са построени първите минни сгради. Постепенно центърът на селището се премества от \"Вароша\" около новото минно селище.

1893 - Открита е жп линията Перник-София.( Жп гарата е построена 1927 г.)

1895 - В Перник светва първата електрическа крушка в България.

1899 - Построена е първата електроцентрала в България. Използвана е за осветление на пресевната фабрика и района около нея.

1902 - Учредено е минно читалище с библиотека.

1902 - Основано е туристическо дружество.

1903 - Открито е минното първоначално училище.

1903 - Св. Иван Рилски е обявен за покровител на миньорите. Честван е първият минен празник.

1906 - Основано е ловно дружество.

1906 - В селското училище е открит прогимназиален клас.

1911 - Основано е колоездаческо дружество.

1918 - Влиза в експлоатация Централа 3000 V.

1919 - Създаден е първият в България работнически театър.

1920 - Осветена е минната църква „Св. Йоан Рилски\".

1921 - Открит е първият гимназиален клас.

1923 - Създаден е минен спортен клуб.

1925 - Мина Перник получава автономия.

1926 - Строят се жилищата в кв.\"Твърди ливади\" и се проектира канализация.

1927 - Построена е сградата на ЖП гара Перник.

1929 - На 26 юни Негово Величество Цар Борис III подписва Указ № 402, с който утвърждава Закон за преобразуване на Червенобрежката, Пернишката, Св.Врачката и Сейменската селски общини общини в градски.

1930 - Завършено е изграждането на сградата на Община Перник (на ул. „Р.Даскалов\")

1931 - Започва павирането на улиците.

1931 - Започва изграждането на стъкларската фабрика „Кристал\" и завършва през 1934.

1932 - Завършена е сградата на Минната дирекция.

1932 - Започва строителството на градските хали.

1934 - Влиза в експлоатация Брикетна фабрика (След 1953 г. - към ЦОФ).

1937 - Осветен е градския водопровод.

1939 - Откриват сграда на ново училище.

1946 - Започва строителството на Гимназията.

1951 - Влиза в експлоатация ТЕЦ \"Република\".

1951 - Започва строителството на Държавен металургичен завод \"Ленин\" (сега фирма \"Стомана\"), пуснат в експлоатация на 05.11.1953 г.

1953 - Открит е язовир \"Студена\".

1953 - Завършена е Пощенската палата в центъра на Перник.

1955 - Създадена е градската библиотека.

1956 - Открита е новата сграда на градската болница.

1957 - Открит е Дворецът на културата.1959 - Перник става окръжен център.

1960-1964 - Открити: Завод за токоизправители, Завод за заваръчни машини, Завод за феромагнити.

1966 - Провежда се първият национален фестивал на кукерите и сурвакарите.

1968 - Строи се Градския универсален магазин.

1969 - Открит е заводът за специални стоманени профили „Благой Попов\".

1972 - Открити са хотел „Струма\" и Синдикалният дом.

1973 - Завършена е новата сграда на Община Перник.

1982 - Открита е сградата на Общинския детски комплекс.

1994 - Открита е сградата на Обединена българска банка.

1999 - Перник е обявен за областен център.

Няма коментари:

Публикуване на коментар